بروزترین » سرگرمی » آموزش حروف الفبای عربی به ترتیب با تلفظ + حروف الفبای ابجد

آموزش حروف الفبای عربی به ترتیب با تلفظ + حروف الفبای ابجد

دانلود حروف الفبای عربی / تعداد حروف الفبای عربی

آموزش حروف الفبای عربی به ترتیب با تلفظ + حروف الفبای ابجد

الفبای عربی دارای حروف ۲۸گانه می‌باشد. الفبای فارسی از آن گرفته شدهو چهار حرف (واج) از آن بیشتر دارد و در بعضی اشکال دو حرف ک (ک= عربی) و ی (ی= عربی) با آن متفاوت است. الفبای عربی دارای دو ترتیب الفبایی و ابجدی می‌باشد. ترتیب الفبایی آن مانند فارسی است با این تفاوت که حرف (ه) قبل از حرف (و) قرار دارد.

ترتیب الفبایی و اسامی حروف عربی عبارتند از

ا (الف)، ب (با)، ت (تا)، ث (ثا)، ج (جیم)، ح (حا)، خ (خا)، د (دال)، ذ (ذال)، ر (را)، ز (زا)، س (سین)، ش (شین)، ص (صاد)، ض (ضاد)، ط (طا)، ظ (ظا)، ع (عین)، غ (غین)، ف (فا)، ق (قاف)، ک (کاف)، ل (لام)، م (میم)، ن (نون)، ه (ها)، و (واو)، ی (یا).

ترتیب ابجدی آن بر پایه حساب عددی (جمل) می‌باشد.

الفبای ابجدی عربی
الفبا: ا ب ج د | ه و ز | ح ط ی| ک ل م ن | س ع ف ص | ق ر ش ت | ث خ ذ | ض ظ غ

راهنما

هشت + 4 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است