بروزترین » سرگرمی » جملات و متن پیام تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات و متن پیام تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس و پیام های زیبا و کوتاه تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه

جملات و متن پیام تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

In ‘The Universal Bank of God’…

God stores his blessings & deposited 365 days full of love, faith & happiness for you…

So, Enjoy spending…

Happy New Year

در بانک جهانی خداوند ، خداوند نصیحت هایش را برایت ذخیره کند

و ۳۶۵ روز مملو از عشق ، پیمان و خوشبختی برایت سپرده گذاری کند

بنابر این از خرج کردتان لذت ببرید ، سال نو مبارک

* * * * * *

You know God arrange for you..
۱۲ Months of Love,
۵۲ Weeks Non Stop Fun,
& 365 days of Happiness.
So when you Mixed them all..
You will found a Very Happy Year! & I think it’s 2017My Dear
میدونی خدا برای تو ۱۲ ماه عشق
۵۲ هفته شادی بی وقفه
۳۶۵ روز خوشبختی فراهم کرده
بنا بر این وقتی همه رو باهم مخلوط میکنی

یک سال خیلی شاد خواهی داشت که فکر کنم 2017 باشد عزیزم

* * * * * *

Wish You A…Great, Prosperous, Blissful, Healthy, Bright

Delightful, Mind Blowing, Energetic, Terrific & Extremely …HAPPY

NEW YEAR2017.
امیدوارم سال 2017 برای شما سالی سرشار از خوشی

کامیابی ، سعادتمندی ، سلامتی ، روشنی ، شوق ، اعجاب ، انرژی و شادمانی باشد

سال 2017 مبارک

* * * * * *

With all the Rose’s Perfume & with all the lights in the world

& with all the children’s Smiles…I Wish U that ur all dreams

comes True..*HAPPY NEW YEAR 2017*

با عطر تمام رز ها با تمام روشنایی های دنیا و خنده همه بچه ها

امیدوارم تمام آرزوهایت براورده شود

سال 2017 مبارک

* * * * * *

Lets welcome the year which is fresh and new,
Lets cherish each moment it beholds,
Lets celebrate this blissful New year.
بیا به سالی که جدید و تازه است خوش امد بگوییم
بیایید لحظه هایش را قدر بدانیم
بیاییم سالی پر از نشاط را جشن بگیریم

* * * * * *

When the mid-nite bell rings tonight…
Let it signify new and better things for you,
let it signify a realisation of all things you wish for,
Let it signify a year of courage and believes,
Wishing you a very…very…very prosperious 2017.

امشب که ناقوس نیمه شب به صدا در آمد بگذار نوید بخش احوال جدید ، و عبرتی برای باشد
بگذار هرآنچه که آرزویش را داری تحقق بخشد
بگذار حکایتگر سالی سرشار از شهامت و باور ها باشد
برایت سالی مالامال از بهروزی آرزومندم

* * * * * *

New Year’s Day: Now is the accepted time to make your regular

annual good resolutions. Next week you can begin paving

hell with them as usual.

روز سال نو زمان مناسبی برای اتخاذ تصمیمات خوب سالیانه است
با این تصمیماتی که الان میگیری ، راه را برای باقی سال هموار میکنی .

* * * * * *

May the good times and treasures of the present
become the golden memories of tomorrow.
Wish you lots of love, joy and happiness.
MERRY CHRISTMAS
خدا کنه که گنج ها و لحظات خوب امروز

خاطرات طلایی فردای تو را شکل دهند

برایت ارزوی خوبی ُ خوشبختی و عشق میکنم

کریسمس مبارک

* * * * * *

May your world be filled with warmth and good chear this Holy season

and throughout the year.Wish your christmas be

filled with peace and love. Merry X-mas

خدا کنه دنیات پر از گرما و شادی این ماه مقدس باشه

و در سراسر سال امیدوارم که کریسمسی همراه با عشق و ارامش داشته باشید

کریسمس مبارک

* * * * * *

Have an ideal Christmas;

an occasion that is celebrated as a reflection of your values

desires, affections, traditions.

Joyous songs and Christmas cheer…

laughter and friendship to you all year!

کریسمس ایدآلی داشته باشید

موقعیتی که انعکاس محبتها ، علایق ، ارزشها و سنت های شما باشد

شادی کریسمس و آهنگهای محبت امیز و شاد

خنده و دوستی همگی تقدیم تو باد در تمام سال

* * * * * *

Christmas is a special time of year to remember those who are close to our hearts!

Christmas Day with mirth and pleasure, comes again with wondrous pleasure!

کریسمس زمان خاصی از سال است تا کسانی را که به قلب های ما نزدیکترند را به یاد آوریم

روزهای توام با شادی و خوشبختی کریسمس یک بار دیگر همراه با سعادت در حال امدن است

* * * * * *

May your days be bright, and your heart be light!

May this glorious day of our Savior’s birth

resound with hope and peace on earth!

Merry Christmas!

خدا کنه که همیشه روزها قلبت روشن و پرنور باشد

خدا کنه که این روز زرین و تولد این منجی

زندگی زمین را پر از صلح و امید کند

کریسمس مبارک

* * * * * *

HAPPY NEW YEAR

Receive my simple gift of LOVE

Wrapped with SINCERITY

Tied with CARE &

Sealed with BLESSINGS

۲ Keep u HAPPY & SAFE all the life long.

سال نو مبارک

هدیه کوچک من عشق است که با ارادت پیچیده شده

و با توجه دور آن را با نخ پیچیده ام

و مهر ان را نعمتها و حمایت های الهی قرار دادم

باشد که در طول عمرت شاد و در امان باشی

* * * * * *

The proper behavior all through the

holiday season is to be drunk. This

drunkenness culminates on New Year’s

Eve, when you get so drunk you kiss the

person you’re married to.

در طول این تعطیلی مناسبترین و به جا ترین کارها

مست بودن است (عاشق بودن)

این مستی در جشن سال نو بدین گونه پایان میابد

و کامل میشود و آن زمانی است که معشوقه خود را میبوسی

* * * * * *

Ur friendship is a glowing ember through

the yr n each december frm its warm n livin spark v kindle flame against da dark

n with its shining radiance light our tree of faith on Christmas night

دوستی با تو همچون چوب سرخ مشعلی میماند که تمام سال را روشن مینماید

هر سال در ماه دسامبر از گرمای این شعله ها تاریکی را روشن مینماییم

و از تشعشعات نورانی آن درخت ایمان خود را در شب کریسمس روشن میکنیم

* * * * * *

In this Christmas,

In the daytime if sun shin so shall Ur espectation come true,

At night when moon comes out so shall U recieve blesses,

then if rain fall so shall it going to carry all ur problem away from U!

Happy Christmas!!!

در این کریسمس در طول روز و در زمانی که آفتاب میتابد

آرزوهای تو محقق خواهد شد

و در شب زمانی که ماه بیرون بیاید ، تو نعمتهای زیادی را دریافت میکنی

و با بارش باران مشکلات تو نیز از بین خواهد رفت

کریسمس مبارک

* * * * * *

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas!

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season’s greetings!

خوشبختی قلب های آنهایی را که به معجزه کریسمس اعتقاد دارند پر خواهد کرد

برای تو ارزوی خوشبختی ، عشق و صلح میکنم

با ارزوی بهترین ها در این تعطیلات برای شما

* * * * * *

No Greeting Card To Give..

No Sweet Flowers To Send..

No Cute Graphics To Forward..

Just A LOVING HEART

Saying “HAPPY X’MAS

هیچ کارت تبریکی بهت نمیدم

هیچ گل قشنگی نمیفرستم

هیچ نقاشی جالبی نمیفرستم

تنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که میگوید

کریسمس مبارک

* * * * * *

Before the sun sets in this year, before the memories fade,

before the networks get jammed…..Wish u and ur family

Happy New Year 2017

قبل از اینکه آفتاب امسال غروب کند

قبل از اینکه خاطرات کم رنگ شوند

قبل از اینکه شبکه ها عید را اعلام کنند

برای تو و خانواده ات آرزوی سالی توام با خوشبختی دارم

سال 2017 مبارک

* * * * * *

My wishes for you, Great start for Jan, Love for Feb,

Peace for March, No worries for April, Fun for May, Joy for June to

Nov, Happiness for Dec, Have a lucky and wonderful New Year 2017

ارزوی من برای تو ، آغازی باشکوه در ژانویه ، عشق در فوریه

صلح و آرامش در مارس ، نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل ،

خوشبختی در می، شادی در ژوئن و نوامبر و خوشبختی در دسامبر میباشد

سالی پر از شانس و موفقیت برای تو آرزومندم

* * * * * *

Even
If we have..

Less talks Less hellos
Less stories Less greetings
But always Remember that My prayers
Will Never b Less…for You….

Wishes you a Bright, Happy and Prosperous New Year 2017 with God Bless!

حتی اگه ما باهم کم حرف بزنیم

کم احوالپرسی کنیم

کم خاطره رد و بدل کنیم

با این حال به یاد داشته باش که دعای من برای تو کم نخواهد شد

برایت سالی توام با خوشبختی ، شادی و روشنی دارم

به امید اینکه خدا به شما توفیق دهد

* * * * * *

With all the Rose’s Perfume

& with all the lights in the world

& with all the children Smiles…

I Wish U that your all dreams comes True..

*HAPPY NEW YEAR 2017*

باشد که تمام گل های سرخ خوش بو باشند

دنیا روشن باشد و از تیرگی ها بدور و بچه ها لبخند بر لب داشته باشند

امیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندند

سال نو مبارک

* * * * * *

Wish You A…Great, Prosperous, Blissful, Healthy, Bright, Delightful,

Mind Blowing, sweaty & Energetic, Terrific & Extremely

…happy, very HAPPY NEW YEAR2017.

با آرزوی سالی عالی توام با خوشبختی ، شادی ، صحت ، سلامت

مسرت ، هیجان انگیر ، شیرین ، پر انرژی و عالی برای شما

سال نو2017 خیلی خیلی مبارک !

* * * * * *

Merry Christmas, Enjoy New Year, Happy Easter

Spooky Halloween & Happy Birthday. Now bug off and don’t annoy me

for the next 12 months!!!!

کریسمس مبارک ، از سال نو لذت ببرید

شب سال نو مبارک

همینطور هالووین ترسناک و عجیب و غریب هم مبارک باشد همانند تولد تو !

حالا شرّت رو کم کن و دیگه منو برای ۱۲ ماه آینده اذیت نکن !

* * * اس ام اس سرکاری کریسمس * * *

I Wish in 2013 God gives You…

۱۲ Month of Happiness,

۵۲ Weeks of Fun,

۳۶۵ Days Success,
۸۷۶۰ Hours Good Health,
۵۲۶۰۰ Minutes Good Luck,
۳۱۵۳۶۰۰ Seconds of Joy…and that’s all!
امیدوارم که در سال ۲۰۱۳ خداوند ۱۲ ماه خوشبختی
۵۲ هفته شادی
۳۶۵ روز موفقیت
۸۷۶۰ ساعت سلامتی
۵۲۶۰۰ دقیقه خوش شانسی
۳۱۵۳۶۰۰ ثانیه لذت به شما عنایت فرماید

* * * * * *

Fill ur life with Happiness & Bright Cheer,
Bring to u Joy and Prosperity for the whole Year,
And it’s my New Year wish 4u Dear…
Wish u a VERY HAPPY NEW YEAR.
آرزوی من برای عزیز این است که زندگی پر از خوشبختی
و روشنایی باشد و این خوشبختی و شادی در طول سال نصیب تو گردد
سال نو خیلی خیلی مبارک !

* * * * * *

Memorable moment r celebrate together,
U r my best friend for now & forever,
Make me Miss U even more this New Year,
Hope this 2017 bring Happiness for you Dear.
لحظات به یاد ماندنی ما دور هم گرد میآید
تو دوست خوب من هستی برای اکنون و همیشه
کاری کن که امسال نیز ، دلتنگ تو شوم و سال 2017عزیزم ،

سالی توام با خوشبختی برای تو باشد

* * * * * *

New Year begins, let us pray, that it will be a year with new Peace,

New Happiness, and abundance of new friends,,God

bless you through out the new Year.

سال جدید شروع شد و بیایید همگی دعا کنیم که سال جدید

سالی همراه با صلح ، خوشبختی ، کثرت دوستان جدید باشد

خداوند در طول سال به شما توفق عنایت فرماید

* * * * * *

In Year 2017 may God…would be your Best Friend

He Loves you Deeper, always Bless on You ,God Always Guide You &

Carry you…Happy New Year 2017..

در سال 2017خداوند بهترین دوست شما باشد

او تو را عمیق تر دوست خواهد داشت

همیشه به شما توفیق بدهد ، خداوند همیشه هدایتت کند و پشت و پناهت باشد

سال 2017 مبارک

راهنما

چهار × 1 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است