بروزترین » سرگرمی » متن و جملات تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

متن و جملات تبریک روز مادر به انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

اس ام اس تبریک روز مادر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی


A mothers work is never done
She works from morning until dawn
She spreads her love
And keeps u warm.
Happy Mother’s Day Mom!

کار مادران هرگز تمام نمی شود
او از صبح کار می کند تا صبح
او گسترش می یابد عشق او
نگه می دارد و تو گرم است.
روز مامان مادر مبارک!

*

Being a great mother is a very hard role,
But mother u r the star for this one I know,
I love you Mom.
Happy Mothers Day

به عنوان یک مادر بزرگ نقش بسیار سخت است،
اما مادر تو تحقیق ستاره برای این یکی که من می دانم،
من شما را دوست دارم مادر.
مبارک روز مادر

*

Happy Mother’s Day
means more than flowers and gifts
It means saying thank you
It means I love you
You are my mother, my friend
Today is your day!

روز مادر مبارک
به معنای بیش از گل و هدیه
این به معنای گفت با تشکر از شما
این بدان معنی است من شما را دوست دارم
شما مادر من، دوست من است
امروز روز توست!

*

The Miracle of Life nurtured by a woman who gave us love and sacrifice…MOTHER
Happy Mothers Day!!

معجزه ی زندگی را پرورش توسط یک زن که به ما عشق و ایثار … مادر
مبارک روز مادر!

*

For the best mom
who always had a smile for me
I know we may be far apart right now
So here’s a great big hug and kiss
Happy Mother’s Day

برای بهترین مادر
که همیشه یک لبخند برای من
من می دانم که ما در حال حاضر ممکن است دور از هم
بنابراین در اینجا یک آغوش بزرگ بزرگ و بوسه است
روز مادر مبارک

*

I take this opportunity to thank you for your immeasurable contribution to my life.
Thank you Mom! And wish you a Very Happy Mother’s Day!

من از این فرصت به شما برای کمک بی اندازه خود را به زندگی من است.
با تشکر از شما مامان! و برای شما آرزوی یک روز بسیار مادر مبارک!

*

You’ve seen me laugh
You’ve seen me cry
And always you were there with me
I may not have always said it
But thanks and I love you
Happy Mother’s Day.

شما را دیده ام من خنده
شما را دیده ام من گریه
و همیشه شما را وجود دارد با من
من ممکن است همیشه گفت: آن
اما به لطف و من شما را دوست دارم
روز مادر مبارک.

*

 

راهنما

چهار × دو =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است