اخبار

اعضای مجلس خبرگان رهبری چند نفرند /وظایف مجلس خبرگان رهبری

اعضای مجلس خبرگان رهبری چند نفرند /وظایف مجلس خبرگان رهبری

تعداد اعضای مجلس خبرگان رهبری چند نفر است تعداد خبرگان ماده ۱ (اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري)- عدۀ نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ۸۸ نفر به‌شرح ذيل مي‌باشد: استان تهران ۱۶ نماينده؛ استان‌هاي‌ خراسان رضوي و خوزستان هركدام ۶ نماينده‌؛ استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي و فارس هركدام ۵ نماينده؛ استان‌هاي گيلان و مازندران هركدام ۴ نماينده؛ استان‌هاي آذربايجان غربي و كرمان هركدام ۳ نماينده؛ استان‌هاي اردبيل، البرز، سيستان‌وبلوچستان، قزوين، كردستان، ك...

ادامه مطلب