سرگرمی

شعر های خنده دار کوتاه / شعر طنز خنده دار عاشقانه جدید

شعر های خنده دار کوتاه / شعر طنز خنده دار عاشقانه جدید

شعر طنز عاشقانه / شعر طنز ازدواج / شعر کوتاه خنده دار عاشقانه عاشق شدن شيدايي داره والا خاطر خواهي رسوايي داره والا وقتي طرف تو کوچه پيدا مي شد توي دلت يه باره غوغا مي شه صداي قلبت اونقدر بلنده که دلبرت مي شنوه و مي خنده مي خواي بگي فدات بشم الهي مي گي که خيلي مونده تا سه راهي ميخواي بگي عاشقتم عزيزم مي گي که من عاعا،عاعا چي چي زم . . . حرفاي گريه دار نمي پسندين مي خوايد يه جک بگم کمي بخندين خوشا به حال اون که تو محلش هواي عاشقي زده به کلش ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب داماد شدن و عروس شدن / تعبیر خواب های عروسی

تعبیر خواب داماد شدن و عروس شدن / تعبیر خواب های عروسی

تعبیر خواب دیدن عروس و داماد / تعبیر دیدن عروس در خواب ابن سیرین تعبیر خواب داماد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.   دیدن عروسی در خواب  ، چه عروسی خود باشد چه عروسی خواهر و برادر و فامیل و غریبه از دید اکثر مع...

ادامه مطلب

دعا و راههایی برای شکستن و باطل كردن طلسم و سحر و جادو

دعا و راههایی برای شکستن و باطل كردن طلسم و سحر و جادو

چگونگی شکستن طلسم و جادو / دعایی برای شکستن طلسم و جادو دعای موثر و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو اگر فردی دعای قرآنی ذیل را بنویسد و با خود نگاه  دارد از کلیه طلسمات و جادو و سحر در امان خواهد بود و اگر کسی را مورد سحر و طلسم و جادو قرار داده باشند، باید که این دعا را با زعفران و گلاب نوشته و سپس در آب حل کرده و بیاشامد و همچنین بر سر بریزد وسپس یکی دیگر را نوشته و در نزد خود نگاه دارد. با عنایت باریتعالی سحر و جادو برطرف ...

ادامه مطلب

انواع تعبیر خواب ها درباره مرده / تعبیر خواب مرده زنده شدن

انواع تعبیر خواب ها درباره مرده / تعبیر خواب مرده زنده شدن

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد چیست / تعبیر خواب مرده دیدن   حضرت دانيال گويد: اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كهه روزي حلال يابد. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعتت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب مار سیاه سبز سفید / دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مار سیاه سبز سفید / دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

کشتن مار در خواب / دیدن مار در خواب تعبیرش چیست در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی-پادشاهی-سپه سالاری-دولت-زن-مراد-پسر-سیلاب     دیدن مار رنگی به تعبیر ابراهیم کرمانی: مار سفید: تعبیر خواب بزرگی است مار سیاه : تعبیر خواب دشمن فراوان است مار سبز : تعبیر خواب دشمن صالح و زاهد است مار زرد : تعبیر خواب دشمن ضعیف و بیمار است مار سرخ : تعبیر خواب دشمن او معاشر است   تع...

ادامه مطلب